Η Scrinium έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση κάθε είδους κινδύνου (προσωπικού ή επιχειρηματικού). Η διαφοροποίησή μας έγκειται στην ανεξαρτησία μας. Δεν πουλάμε ασφαλιστικά προϊόντα. Κάθε πελάτης μας είναι μοναδικός και έτσι τον αντιμετωπίζουμε. Αναλύουμε προσεκτικά κάθε ανάγκη του και σχεδιάζουμε εξατομικευμένες προτάσεις – λύσεις για την κάλυψή τους.

Μέσω της συνεργασίας μας με Ασφαλιστικές Εταιρίες, Μεσίτες Ασφαλίσεων καθώς και συνδικάτα των Lloyds είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα πλήρες φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών τόσο στην Ελληνική όσο και τη Διεθνή αγορά.

Μερικά παραδείγματα ασφαλιστικών καλύψεων που προσφέρουμε:
• Ασφάλιση Έργων Τέχνης
• Ταξιδιωτική Ασφάλιση
• Ναυτιλία
• Μεταφορές
• Ασφάλιση Πιστώσεων
• Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
• Ομαδικές καλύψεις
• Ασφάλιση Ζωής, Υγείας, Περιουσίας
• Ασφάλιση Οχημάτων
• Κάλυψη ειδικών κινδύνων

 

Affiliated with…