Στην Scrinium έχουμε αναπτύξει σημαντική εμπειρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς έχουμε αναλάβει και υλοποιήσει τα τελευταία 15 χρόνια έργα για μεγάλους ιδιωτικούς φορείς του χώρου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Έχουμε συνεργαστεί με επιτυχία με ιδιωτικά νοσηλευτήρια, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, πολυϊατρεία και εξειδικευμένες μονάδες υγείας εμπλεκόμενοι ως Σύμβουλοι της Διοίκησης ή/και αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη και λειτουργία τμημάτων ή διευθύνσεων.

 

Ορισμένοι από τους τομείς δράσης μας:

 

  • Ανάληψη Διοίκησης (συνολικά ή σε συνεργασία με υφιστάμενες δομές)
  • Διεύθυνση Λειτουργιών (ανάλυση διαδικασιών, restructuring, διαχείριση κόστους κλπ)
  • Επιχειρηματική Ανάπτυξη (marketing, δημιουργία και διοίκηση μονάδων και δικτύων πωλήσεων κλπ)
  • Business Consulting (business & action plans, corporate evaluation, M&A (buy or sell side), financing and fundraising, Accounting & Tax Services – σε συνεργασία με την Baker Tilly International)

Κάτω από την επωνυμία I.H.S., βρίσκονται μια σειρά προϊόντων και παροχών υγείας που προσφέρονται σε συνεργασία με επιλεγμένους συνεργάτες μας και τελικό στόχο την προσφορά στο ευρύ κοινό υψηλού επιπέδου και ποιότητας υπηρεσιών υγείας σε προσιτές τιμές.