Ο Γιώργος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στις Διεθνείς Σχέσεις στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο διεθνές εμπόριο και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ανατολική Ευρώπη. Έχει εργαστεί ως ανώτερο στέλεχος στη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εγνατίας Τράπεζας και κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις στον ασφαλιστικό όμιλο ΑΣΠΙΣ, την επενδυτική εταιρία Berkmann & Barnes και την Confine Asset Management.