Αφουγκραζόμενοι τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, επιδιώκουμε επιμελώς να κατανοήσουμε τους στόχους σας και τον τρόπο ζωής σας προκειμένου να ξεκινήσουμε τη διαδικασία χρηματοοικονομικού σχεδιασμού που ταιριάζει καλύτερα σε σας.

Θα αναπτύξουμε ένα σχέδιο που ευθυγραμμίζει τις προτεραιότητές σας με τους οικονομικούς σας πόρους έτσι ώστε οι ταμιακές σας ροές να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τους στόχους σας.

Απώτερος σκοπός μας είναι να εργαστούμε δίπλα σας για να διατυπώσουμε εναλλακτικά οικονομικά σχέδια και να διεξάγουμε ανάλυση πιθανών κινδύνων προκειμένου να τους ιεραρχήσουμε και να καθορίσουμε την ισχύ του καθενός. Με τον τρόπο αυτό θα είστε σε θέση να λαμβάνετε οικονομικές αποφάσεις και να προχωράτε με ακρίβεια και σαφήνεια στην υλοποίηση του στόχου σας.

Παρακάτω ακολουθούν παραδείγματα ορισμένων από τα θέματα που εξετάζουμε κατά την ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού σας σχεδίου:

  • Συνταξιοδότηση
  • Ανάλυση και μοντελοποίηση ταμειακών ροών
  • Φορολογικός σχεδιασμός (σε συνεργασία με τον λογιστή/φοροτεχνικό σας)
  • Ιεράρχηση και διαχείριση κινδύνων
  • Χρηματοδότηση εκπαίδευσης παιδιών
  • Σχεδιασμός δημιουργίας κεφαλαίου για φιλανθρωπικές δράσεις

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς)