Η Άντζελα είναι απόφοιτος Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει παρακολουθήσει μεταπτυχιακά προγράμματα στην τραπεζική και ασφαλιστική επιστήμη. Έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος στην Εγνατία Τράπεζα, στην EFG Eurobank, στην Aspis Bank, στην KPMG και στην Ευρωπαϊκή Πίστη. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη διαχείριση κινδύνων και στην ασφάλιση επιχειρήσεων και γενικών κλάδων.